Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1   De op deze pagina getoonde Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1-3-2017 en hierin worden 12 Artikelen en Sub-artikelen beschreven.
1.2   De op deze pagina getoonde Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt ten behoeve van de volgende firma:
Hof van Baarle
Boschoven 26
5111 XG Baarle-Nassau
Telefoon +31 13 507 93 01
Mobiel +31 6 48 85 80 41
KvK-nummer 20135901
BTW-nummer NL818896516B01


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Hof van Baarle en de consument worden afgesloten.
2.2   Naast de Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn door zowel Hof van Baarle en de afnemer van goederen.
2.3   Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.
2.4   Hof van Baarle behoud zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen indien daar bedrijfstechnische redenen voor zijn.
2.5   Hof van Baarle is bevoegd om derden in te schakelen om uitvoering van een overeenkomst met de klant te realiseren.

Artikel 3. Aansprakelijkheid & garantie
3.1 Aan Hof van Baarle kunnen geen rechten worden ontleend, zoals opgenomen prijzen, specificaties en afbeeldingen op de website.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer een afnemer een bestelling bij Hof van Baarle heeft geplaatst en door plaatsing daarmee de bestelling ook bevestigd. Na bevestiging van een bestelling is men verplicht de betaling uit te voeren.
3.3 Een offerte kunt u schriftelijk aanvragen, per telefoon, e-mail of contactformulier op de website. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen onder voorbehoud van wijzigingen. Tel:013-5079301, e-mail:info@hofvanbaarle.nl
3.4 Hof van Baarle staat niet in voor veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
3.5 Hof van Baarle is niet aansprakelijk voor eventuele schade naar aanleiding van allergische reactie na het gebruik van door Hof van Baarle geleverde producten.

Artikel 4. Prijzen
4.1   Alle prijzen bij Hof van Baarle zijn in Nederlandse valuta ‘Euro’ en worden vermeld op de website als inclusief BTW.  Tevens worden de verzendkosten bekend gemaakt.
4.2   De getoonde prijzen zijn altijd onder voorbehoud en kunnen wijzigen.

Artikel 5. Betaling
5.1   Betaling geschied per online bankoverschrijving.

Artikel 6. Status van de bestelling
6.1   De klant wordt automatisch per e-mail geïnformeerd wanneer de bestelling is geplaatst.
6.2   Op het moment dat een klant een bestelling heeft geplaatst en de betaling heeft afgerond wordt deze in behandeling genomen.
6.3   Wanneer de status van een bestelling is gewijzigd, zal Hof van Baarle de klant daarover bericht sturen.

Artikel 7. Afleveren en bezorgen
7.1   Na afronding van een bestelling wordt deze verzendklaar gemaakt.
7.2   Verzendkosten van bestellingen tot 20 kg beginnen vanaf € 5,75 voor Nederland en vanaf € 6,50 voor België.
7.3   Bij toezending geldt een maximale levertijd van één kalendermaand. Bij overschrijding van de levertijd heeft de koper het recht om nakoming te verlangen of zonder rechterlijke tussenkomst de aankoopverplichting te ontbinden en door Hof van Baarle het factuurbedrag retour te laten boeken.
7.4   Indien een besteld artikel uitverkocht en/of niet binnen de gestelde termijn leverbaar is wordt in overleg met de klant het artikel omgezet naar een alternatief of de reeds gedane betaling wordt z.s.m. retour geboekt.
7.5 In het geval van retourzending van een artikel dient het artikel ongeopend en ongebruikt, in een stevigere omverpakking, onbeschadigd in de originele verpakking binnen 7 dagen geretourneerd te worden.

Artikel 8. Adres gegevens
8.1   De klant is verantwoordelijk voor het controleren van alle (bij bestellen getoonde) (adres)gegevens, voordat men de bestelling daadwerkelijk bevestigd. Aflevering van de bestelde artikelen op een onjuist adres door een verkeerd opgegeven adres kan resulteren in het doorberekenen van gemaakte kosten aan de klant.

Artikel 9. Aanbiedingen en actieperiodes
9.1   Alle aanbiedingen van Hof van Baarle zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder het voorbehoud van de beschikbaarheid van de aangeboden producten en prijs.
9.2   Aanbiedingen en/of acties door derden bv leveranciers acties, vallen buiten de aansprakelijkheid van Hof van Baarle.

Artikel 10. Recht
10.1   De klanten van Hof van Baarle kunnen producten afnemen van Hof van Baarle tegen de daarvoor geldende voorwaarden. Hieronder wordt begrepen het recht op korting op producten.
10.2   Hof van Baarle kan altijd de toelating van een klant weigeren.
10.3   Indien naar mening van de consument Hof van Baarle is tekort geschoten in de totstandkoming, de uitvoering of de afwikkeling van een overeenkomst, als bedoeld in deze algemene voorwaarden, dan kan de consument hierover binnen 1 maand na het ontstaan van de klacht, schriftelijk gemotiveerd, een klacht indienen bij Hof van Baarle.

Artikel 11. Privacy
11.1   Hof van Baarle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op alle gegevens van consumenten en klanten in de zin van deze algemene voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
11.2   De bij Hof van Baarle opgeslagen klantgegevens worden in eerste instantie enkel en alleen gebruikt om gedane bestellingen correct en snel uit te kunnen leveren. Klantgegevens worden in geen enkel geval bekend gemaakt aan andere partijen tenzij Hof van Baarle daartoe is genoodzaakt in situaties waarbij:

  1. een wettelijk voorschrift dat vereist.
  2. dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Hof van Baarle en de consument.
  3. dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures.
  4. dat noodzakelijk is voor het verrichten van accountantscontrole.


Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1   Op elke overeenkomst tussen Hof van Baarle en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.